top of page

An Evil Eye Decoration - FREE Crochet pattern - Skill Level - Intermediate


You are invited to crochet an evil eye decoration with me. We will crochet 2 identical parts and join them to one piece.

For A step-by-step video tutorial that will help you follow the written instructions scroll down.


אתם מוזמנים לסרוג איתי קישוט דקורטיבי בצורת עין הרע. נסרוג 2 חלקים זהים, ונחברם יחדיו. להדרכת וידאו, שתסייע לכם לעקוב אחר ההדרכה הכתובה, גללו מטה.

Materials

FİBRA NATURA LUXOR yarn (50 g, 125 mt) in 3 colors: Cream # 105-02 Blue # 105-12

Turquoise # 105-13 A 2.75 mm crochet hook

Stitch markers

A tapestry needle to weave in all leftover yarn

Stuffing materiel such as Acrilan

A 2 cm / 0.78” diameter & height Blue bead

A 50 cm / 19.6” long leather thread (2 mm thickness) or any other thread you wish to use as a hanger for your evil eye

Scissors

חומרים

חוטי לוקסור ב- 3 צבעים: שמנת 105-02, כחול 105-12, טורקיז 105-13 מסרגה 2.75 מ"מ סמנים מחט להחבאת החוטים חומר מילוי חרוז כחול קוטר וגובה כ- 2 ס"מ חוט עור בעובי כ- 2 מ"מ ובאורך כ 50 ס"מ מספריים

Tension / Gauge

Is not crucial for this project

מתח סריגה

לא קריטי לפרויקט

Final Measurements

Approx. 11 cm/ 4.3” from corner to corner.

Height - Approx. 18.5 cm / 7.28”

The stuffed evil eye weight is approx. 30 g


מידות

כ- 11 ס"מ מפינה לפינה של העין. גובה כ- 18.5 ס"מ. משקל העין הממולאת כ- 30 גרם.

Abbreviations – US Terms

mr = magic ring

ch = chain

sl st = slip stitch

sc = single crochet

standing sc = standing single crochet

dc = double crochet

dc Inc = double crochet increase

edc = extended double crochet

tr = triple crochet

yo = yarn over

bl = back loop

fl = front loop

Rnd (s) = round (s)

WS = wrong side

RS = right side pm = place a marker

Stitch (s) = st (s)


קיצורים

טבעת קסם

ע"ש = עין שרשרת

ע' שטוחה = עין שטוחה

ח"ע = חצי עמוד

ח"ע עומד = חצי עמוד עומד

עמ' = עמוד

הרחבת עמ' = הרחבת עמוד

עמ' ארוך = עמוד ארוך

עמ' כפול = עמוד כפול

ע' אחורית = עין אחורית

ע' קדמית = עין קדמית


General

1.We will crochet 2 identical units and join them to one piece.

2.All parts will be crocheted in a joined rounds.

3.This project will be crocheted with a double threads od yarn.

4.X dc = crochet 1 dc to each of next X sts => 3 dc = crochet 1 dc in each of next 3 sts.

5.We will repeat instructions in square brackets [ ] the number of times written after the brackets. For example, view part of the instructions of rnd 3 and its “translation” [dc inc, 2 dc] * 4 times => crochet 2 dc in next st, 1 dc to each of next 2 sts, crochet 2 dc in next st, 1 dc to each of next 2 sts, crochet 2 dc in next st, 1 dc to each of next 2 sts, crochet 2 dc in next st, 1 dc to each of next 2 sts,

6.Instructions in round brackets ( ) = crochet all the instructions in brackets to the st mentions after them as you can see in part of the instructions of rnd 3 => (1 dc, 3 extended dc, 1 dc) to next st (=corner) => crochet 3 sts to next st => 1 dc + 3 extended dc + 1 dc (= corner)

7.At each rnd end, the total number of sts will be mentioned in round brackets ( ).


For A step-by-step video tutorial that will help you follow the written instructions scroll down.


כללי

  1. נסרוג 2 יחידות זהות ונחברן

  2. נסרוג בסיבובים סגורים

  3. כל הפרויקט יסרג בחוט כפול

  4. כאשר רשום 5 עמ' הכוונה היא לסרוג עמ' 1 בכל אחד מ- 5 התפרים הבאים

  5. נחזור על הפעולות הרשומות בסוגריים מלבניים [ ] מספר פעמים כרשום מיד אחריהם

  6. נסרוג את כל התפרים המופ0יעים בתוך סוגריים עגולים ( ) למקום הרשום מיד אחריהם.

  7. בסיום כל סיבוב רשום מספר התפרים בו בסוגריים עגולים.


Special Stitches

1.Magic ring video tutorial => הדרכת וידאו ליצירת טבעת קסם=>


2.dc inc = crochet 2 dc sts to next st. הרחבת עמ' = נסרוג 2 עמ' לתפר הבא

3.edc = extended dc – yo, insert the crochet hook to next st & pull a loop (3 loops on hook), yo and pull through 1 (3 loops on hook), yo and pull through 2 (2 loops on hook), yo and pull through 2 - extended dc has been made.

עמ' ארוך = ניקח חוט על המסרגה נכנס לתפר ונמשוך לולאה (3 לולאות על המסרגה), ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך לולאה 1 (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות (2 לולאות על המסרגה), ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות - עמ' ארוך נוצר

4.tr crochet = treble crochet – yo twice, insert the crochet hook to next st & pull a loop (4 loops on hook), yo and pull through 2 (3 loops on hook), yo and pull through 2 (2 loops on hook), yo and pull through 2 – treble crochet has been made.

עמ' כפול = ניקח חוט פעמיים על המסרגה, נכנס לתפר ונמשוך לולאה (4 לולאות על המסרגה), ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות (2 לולאות על המסרגה), ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 2 לולאות - עמ' כפול נוצר

For A step-by-step video tutorial that will help you follow the written instructions scroll down.


Evil Eye * 2 units


Rnd 1 (Blue yarn)

Create a mr, ch 1 (does not count as a st), 14 dc into the mr pm the 2nd dc (14 sts), cut the yarn, leaving a 15 cm / 5.9” tail & pull it from the st,

Using a needle, insert the yarn to the 2nd dc, & back to the bl of the last dc & under the little bar behind it. Add a st between the 1st & last dc and weave in all extra yarn.


ניצור טבעת קסם, ע"ש 1 (לא נחשבת תפר), 14 עמ' לטבעת הקסם - נסמן עמ' 2 (14 תפרים),

נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

בעזרת מחט ניצור עין מדומה - נכנס תחת העמ' ה- 2 המסומן וחזרה, לע' האחורית של העמ' האחרון בסיבוב. נוסיף תפר קטן בין העמ' ה- 1 והאחרון בסיבוב. נחביא חוטים.

Rnd 2 (Turquoise yarn)

Start crocheting in any st except the last one from the previous rnd,

A standing sc & ch 1 (count as the 1st dc),

1 dc to the same st pm in this st,

5 dc inc, (1 edc, 1 tr crochet , 1 edc) to next st (=corner),

6 dc inc, (1 edc, 1 tr crochet , 1 edc) to next st (=corner), (30 sts),

Cut the yarn, leaving a 15 cm / 5.9” tail & pull it from the st,

Using a needle, insert the yarn to the 2nd dc,


נתחיל לסרוג בכל תפר, למעט התפר האחרון מסיבוב קודם, ח"ע עומד וע"ש 1 (נחשבים עמ' 1), עמ' 1 באותו התפר - נסמן אותו בסמן.

5 הרחבות עמ', (עמ' ארוך, 1 עמ' כפול, עמ' ארוך) לתפר הבא (=פינה),

6 הרחבות עמ', (עמ' ארוך, 1 עמ' כפול, עמ' ארוך) לתפר הבא (=פינה), (30 תפרים),

נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

בעזרת מחט ניצור עין מדומה - נכנס תחת העמ' ה- 2 המסומן וחזרה, לע' האחורית של העמ' האחרון בסיבוב. נוסיף תפר קטן בין העמ' ה- 1 והאחרון בסיבוב. נחביא חוטים.

& back to the bl of the last dc & under the little bar behind it.

Add a st between the 1st & last dc and weave in all extra yarn.


Rnd 3 (Cream yarn)

Start crocheting in a 3rd st of any corner in the previous rnd,

A standing sc & ch 1 (count as the 1st dc),


נתחיל לסרוג בתפר 3 של אחת הפינות בסיבוב הקודם, ח"ע עומד וע"ש 1 (נחשבים עמ' 1),

1 dc,

[dc inc, 2 dc] * 4 times,

(1 dc, 3 edc, 1 dc) to next st (=corner),

[2 dc, dc inc] * 4 times, 2 dc,

(1 dc, 3 edc, 1 dc) to next st (=corner), (46 sts)

Enlarge the last loop, take the crochet hook out of it,


עמ' 1,

[הרחבת עמ', 2 עמ'] * 4 פעמים,

(עמ' 1, 3 עמ' ארוכים, עמ' 1) לתפר הבא (=פינה),

[2 עמ', הרחבת עמ'] * 4 פעמים, 2 עמ',

(עמ' 1, 3 עמ' ארוכים, עמ' 1) לתפר הבא (=פינה),

(46 תפרים),

נגדיל את הלולאה שעל המסרגה פי 2 ונוציא ממנה את המסרגה,


Rnd 4 (Cream yarn)

Insert the crochet hook from the WS into the 2nd dc in the previous rnd, pull the enlarged loop, pm the loop you just pulled from the RS of your work

and from the RS crochet 1 sc to the same st,

18 sc, 3 sc to next st (=corner) pm the 2nd sc

22 sc, 3 sc to next st (=corner) pm the 2nd sc , 3 sc (50 sts)


נכניס את המסרגה מהכיוון הפנימי של היריעה שאנו סורגים לעמ' ה- 2 בסיבוב הקודם, נמשוך את הלולאה המוגדלת, נציב סמן בלולאה המוגדלת מהצד הימני של העבודה, ומאותו צד ימני נסרוג ח"ע 1 לאותו התפר,

18 ח"ע, 3 ח"ע לתפר הבא (=פינה, נסמן תפר 2),

22 ח"ע, 3 ח"ע לתפר הבא (=פינה, נסמן תפר 2), 3 ח"ע (50 תפרים)


Cut the yarn, leaving a 15 cm / 5.9” tail & pull it from the st,

Using a needle, insert the yarn to the 2nd sc, & back to the bl of the last sc & under the little bar behind it. Weave in all extra yarn.

Crochet the 2nd unit.


נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

בעזרת מחט ניצור עין מדומה - נכנס תחת ח"ע ה- 2 וחזרה, לע' האחורית של ח"ע האחרון בסיבוב. נחביא חוטים. נסרוג יחידה שניה.


Join the 2 units

Take one evil eye piece and put it on the table, while its WS is facing you. Lay the 2nd evil eye piece on the 1st piece, while its RS is facing you. We will crochet 1 sc st to each 2 matching sts in the 2 pieces, except the corners, where 3 sc will be crocheted.

Insert the crochet hook to the st right after a marked corner st in the 2nd evil eye piece & to the matching st in 2nd evil eye piece.

Now, pull a loop and ch 1 – this counts as the 1st sc st, and it will look as a sc st after joining this rnd.

23 sc, pm the 1st sc out of the 23, 3 sc to the next st (=corner) pm the 2nd st in the corner,

24 sc – stuff the evil eye after 13 sts and then keep crocheting

3 sc to the next st (=corner) pm the 2nd st in the corner,(54 sts – 53 sc & 1 ch that will look as a sc after joining this rnd).

Cut the yarn, leaving a 15 cm / 5.9” tail & pull it from the st,

Using a needle, insert the yarn to the 1st marked sc, & back to the bl of the last sc & under the little bar behind it. Weave in all extra yarn.נניח את 2 היחידות זו על גבי זו, כשהצדדים הימניים של העבודה פונים החוצה. נחבר את היחידות תוך סריגה בין כל 2 תפרים מתאימים של היחידות. נכניס את המסרגה לתפר שאחרי הסמן באחת הפינות, נמשוך לולאה ונסרוג ע"ש 1- היא תחשב כתפר 1 בסיבוב. היא תראה כמו ח"ע בסיום הסיבוב הזה. 23 ח"ע - סמנו את התפר ה- 1מתוך ה- 23, 3 ח"ע בתפר הבא (=פינה, נסמן תפר 2), 24 ח"ע, נתחיל למלא אחרי סריגת 13 ח"ע הראשונים ונסיים תוך כדי סריגה, 3 ח"ע בתפר הבא (=פינה, נסמן תפר 2), (54 תפרים, 53 ח"ע וע"ש 1, שתראה בח"ע בסיום הסיבוב). נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

בעזרת מחט ניצור עין מדומה - נכנס תחת ח"ע המסומן, וחזרה, לע' האחורית של ח"ע האחרון בסיבוב. נחביא חוטים.

Placing The Hanger

Place the leather thread between the 13th & 14th sts from the middle of the corner, while leaving a loop, and insert the edges to the loop & pull them.


נמקם את חוט התליה בין תפרים 13 ו- 14 מהסמן. נכניס את קצותיהם לתפרים המפורטים לעיל תוך השארת לולאה ומשיכת הקצוות שלהם דרכה. מומלץ להיעזר בסרטון ההדגמה.


Placing The Bead & Creating a Tassel

Using a 60 cm / 23.66” cream yarn piece, we will repeat the actions as for the leather thread at the bottom of the evil eye.

Insert the yarn edges into a needlee & into the bead hole & put it aside for now.

Cut 20 more pieces of 25 cm / 9.84” cream yarn and 1 piece of 60 cm / 23.66”.

Place the 20 yarn pieces in the middle, between the 2 edges with the bead.

Create a double not around them using those 2 yarn edges.

Place the yarn down so it will cover the double knot.

Take the 60 cm yarn piece and create a knot around the yarn approx. 1.5 cm under the bead.

Wrap each yarn edge around the yarn pieces 3 times and create a double knot to secure.

Weave the yarn edges in the tassel with a needle.

Cut the tassel – mine is 7.5 cm / 2.95” long.

נגזור חוט בצבע שמנת באורך כ- 60 ס"מ ונקשור אותו באותו האופן בו קשרנו את חוט התליה רק בצד השני, התחתון, של העין. בעזרת מחט נכניס את קצוות החוטים לחרוז ונניח את העבודה בצד לרגע. נגזור 20 חוטים בצבע שמנת באורך כ- 25 ס"מ, ועוד חתיכה באורך כ- 60 ס"מ. ניקח שוב את העבודה ונניח את 20 החוטים במרכזם על גבי קצה אחד של החוט שהכנסנו לחור החרוז, ונקשור קשר כפול בעזרת 2 קצוות החוטים שהושחלו לחרוז. נכסה בעזרת הטיית החוטים מטה את הקשר. בעזרת החוט באורך כ- 60 ס"מ נקשור סביבם קשר במרחק כ 1.5 ס"מ מהחרוז. נלפף כל קצה חוט 3 פעמים סביב החוטים, כאשר כל קצה חוט ילופף לכיוון שונה. נקשור קשר כפול ובעזרת מחט נבליע את החוטים בגדיל וכך נטשטש את הקשר.


Happy Crocheting!!!

סריגה נעימה!!!bottom of page