top of page

A Quick & Easy Knitted Pillow Pattern כרית מהירה בשתי מסרגות


אתם מוזמנים לסרוג איתי כיסוי כרית מהיר ונעים בשתי מסרגות. כיסוי הכרית נסרג תוך שעות ספורות בימין בלבד, אך צריך לשים לב לא לאבד עיניים בדרך...

החומרים הדרושים

3 חבילות רביט אטרופיל (בכל חבילה 100 גרם ו- 65 מ', 100% פוליאסטר, צבע #70349 ).

2 מסרגות 8. מחט להשחלת גומי. מספריים.

כרית ריבועית בגודל 45 על 45 ס"מ.

לפונפונים: 2 חבילות מונה הימליה (בכל חבילה 100 גרם ו- 260 מ', 85% אקריליק, 15% צמר, צבע #22114)

מכשיר להכנת פונפונים בקוטר 6.5 ס"מ - עשיתי שימוש במכשיר של CLOVER.

מתח סריגה

ב 10 ס"מ * 10 ס"מ => 10 עיניים ו - 12 שורות שסרוגות בימין.


הוראות להכנת הכרית

נעלה 45 עיניים, נסרוג שורות בימין עד שניצור יריעה באורך 90 ס"מ - שימו לב שהסריגה צפופה. אם לא, כדאי לסרוג במסרגות דקות יותר. נוריד את העיניים ונשאיר חוט באורך כמטר. נקפל את היריעה לשניים כך שיתקבל ריבוע. היות והיריעה דו צדדית, לא משנה מה נניח על מה. בעזרת מחט להשחלת גומי נחבר 2 צדדים של הכרית בתפירה. כעת, כשיש לנו כיסוי שמחובר לאורך 3 צלעות נכניס את הכרית פנימה ונחבר באותו האופן גם את הצד האחרון. נחביא חוטים.

פונפונים

נצטייד במלא סבלנותתתת ונכין 16 פונפונים. נחבר 4 פונפונים לפינות הכרית ועוד 3 פונפונים לאורך כל צלע בחלוקה שווה.

סריגה נעימה!!!


bottom of page