top of page

שמיכת ריבועי גראני מחוט דולפין הימליהאתם מוזמנים לסרוג איתי שמיכת ריבועי גראני מהירה וקלה לתינוק/ת.

השמיכה נסרגת מריבועי גראני, שיחוברו בסריגה זה לזה. ניתן להגדיל את השמיכה על ידי הוספת ריבועים על פי רצונכם וטעמכם. הדוגמה מיועדת לסורגים מנוסים.


חומרים

חוטי דולפין הימליה ב- 4 צבעים: שמנת 80308 - 6 יחידות

אפור בהיר 80325 - יחידה אחת

אפרסק 80323 - יחידה אחת

צהוב 80313 - יחידה אחת מסרגה 4 מ"מ לסריגת הריבועים

מסרגה 4.5 מ"מ לשלב החיבור סמנים מחט להחבאת החוטים מספריים


מתח סריגה

לא קריטי לפרויקט. אורך צלע הריבוע שלי כ- 22 ס"מ


מידות

כ- 74 ס"מ על כ- 99 ס"מ


קיצורים

טבעת קסם

ע"ש = עין שרשרת

ע' שטוחה = עין שטוחה

ח"ע = חצי עמוד

ח"ע עומד = חצי עמוד עומד

ח"ע ברברס = חצי עמוד ברברס

עמ' = עמוד

ע' אחורית = עין אחורית

ע' קדמית = עין קדמית ע' מדומה = עין מדומה


כללי

  1. השמיכה בנויה מ- 12 ריבועי גראני. סיבוב 1 יסרג תמיד בצבע אפור. ב- 6 ריבועים נסרוג סיבוב 2 באפרסק וב- 6 ריבועים אחרים צהוב. בסיבוב הבא, הסיבוב ה- 3, נסרוג בצהוב ובאפרסק בהתאמה. סיבובים 4-8 יסרגו בשמנת וכך גם המסגרת לשמיכה.

  2. הסריגה על הצלע תתבצע ברווחים, בין העמ' מסיבוב קודם, מה שמקל מאוד על מלאכת הסריגה של חוט בעל מרקם קטיפה.

  3. נחזור על הפעולות הרשומות בסוגריים מלבניים [ ] מספר פעמים כרשום מיד אחריהם.

  4. נסרוג את כל התפרים המופיעים בתוך סוגריים עגולים ( ) למקום הרשום מיד אחריהם.

  5. בסיום כל סיבוב רשום מספר התפרים בו בסוגריים עגולים.

הדרכת וידאו ליצירת טבעת קסם=>

סיבוב 1 - יסרג לטבעת הקסם (צבע אפור לכל הריבועים)

טבעת קסם, ח"ע 1 וע"ש 1 (נחשבים עמ'), 2 עמ' (נסמן עמ' ראשון מתוך השניים)

(3 ע"ש, 3 עמ') * 3 פעמים,

3 ע"ש, ע' שטוחה לעמ' 2 המסומן,

ע"ש 1 לביטחון, נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ, ונשלוף אותו מהתפר. נחביא חוטים.

( 4 צלעות של 3 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)


סיבוב 2 (6 ריבועים בצבע אפרסק ו- 6 בצבע צהוב)

ח"ע עומד 1 וע"ש 1 ברווח בין עמ' 1 ל- 2 בצלע כלשהי (נחשבים עמ'),

עמ' 1 ברווח בין 2 העמ' הבאים - נסמן אותו בסמן,

[ (2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') לרווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 2 הרווחים הבאים בין 3 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

ע' שטוחה לעמ' המסומן,

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ, ונשלוף אותו מהתפר. נחביא חוטים.

( 4 צלעות של 6 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)


סיבוב 3 (6 ריבועים בצבע צהוב ו- 6 בצבע אפרסק)

ח"ע עומד 1 וע"ש 1 ברווח בין עמ' 1 ל- 2 בצלע כלשהי (נחשבים עמ'),

עמ' 1 בכל אחד מ- 4 הרווחים הבאים בין 5 העמ' על הצלע - נסמן את העמ' הראשון מהם בסמן,

[ (2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 5 הרווחים הבאים בין 6 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

ע' שטוחה לעמ' המסומן,

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ, ונשלוף אותו מהתפר. נחביא חוטים.

( 4 צלעות של 9 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)


סיבוב 4 (צבע שמנת לכל הריבועים)

ח"ע עומד 1 וע"ש 1 ברווח בין עמ' 1 ל- 2 בצלע כלשהי (נחשבים עמ'),

עמ' 1 בכל אחד מ- 7 הרווחים הבאים בין 8 העמ' על הצלע - נסמן את העמ' הראשון מהם בסמן,

[ (2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 8 הרווחים הבאים בין 9 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

( 4 צלעות של 12 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)

מכאן ועד שיירשם אחרת נסגור סיבוב ונפתח את הסיבוב הבא בדרך מיוחדת –

סגירת סיבוב-

1. נגדיל את הלולאה פי 2 ונוציא ממנה את המסרגה. 2. נכניס את המסרגה מהצד השמאלי של העבודה לעמ' הראשון "האמיתי" בסיבוב (זה שסומן בתחילתו). 3. נמשוך את הלולאה בעזרת המסרגה לצד השמאלי של העבודה.


הנה סרטון המדגים כיצד לסגור את הסיבוב ולפתוח את הסיבוב הבא


סיבוב 5 (צבע שמנת לכל הריבועים)

פתיחת סיבוב-

נסרוג מהצד הימני של העבודה ח"ע 1 וע"ש 1 ברווח בין עמ' 1 ו- 2 בסיבוב (נחשבים עמ'),

עמ' 1 בכל אחד מ- 8 הרווחים הבאים בין 9 העמ' על הצלע - נסמן את העמ' הראשון מהם בסמן,

[ (2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 11 הרווחים הבאים בין 12 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 2 הרווחים הבאים בין 3 העמ' שנותרו על הצלע, נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4.

( 4 צלעות של 15 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)

סיבוב 6 (צבע שמנת לכל הריבועים)

פתיחת הסיבוב תעשה כמו בסיבוב 5

נסרוג מהצד הימני של העבודה ח"ע 1 וע"ש 1 ברווח בין עמ' 1 ו- 2 בסיבוב (נחשבים עמ'),

עמ' 1 בכל אחד מ- 9 הרווחים הבאים בין 10 העמ' על הצלע - נסמן את העמ' הראשון מהם בסמן,

[ (2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 14 הרווחים הבאים בין 15 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 4 הרווחים הבאים בין 5 העמ' שנותרו על הצלע, נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4.

( 4 צלעות של 18 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)


סיבוב 7 (צבע שמנת לכל הריבועים)

פתיחת הסיבוב תעשה כמו בסיבוב 5

נסרוג מהצד הימני של העבודה ח"ע 1 וע"ש 1 ברווח בין עמ' 1 ו- 2 בסיבוב (נחשבים עמ'),

עמ' 1 בכל אחד מ- 10 הרווחים הבאים בין 11 העמ' על הצלע - נסמן את העמ' הראשון מהם בסמן,

[ (2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 17 הרווחים הבאים בין 18 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 עמ', 3 ע"ש, 2 עמ') ברווח 3 ע"ש הבא,

עמ' 1 בכל אחד מ- 6 הרווחים הבאים בין 7 העמ' שנותרו על הצלע, נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4.

( 4 צלעות של 21 עמ' ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)

סיבוב 8 (צבע שמנת לכל הריבועים)

פתיחת הסיבוב תעשה כמו בסיבוב 5, אך נסרוג ח"ע

נסרוג מהצד הימני של העבודה ח"ע 1 ברווח בין עמ' 1 ו- 2 בסיבוב (נסמן אותו בסמן),

ח"ע' 1 בכל אחד מ- 11 הרווחים הבאים בין 12 העמ' על הצלע,

[ (2 ח"ע, 2 ע"ש, 2 ח"ע) ברווח 3 ע"ש הבא,

ח"ע 1 בכל אחד מ- 20 הרווחים הבאים בין 21 העמ' על הצלע הבאה ] * 3 פעמים,

(2 ח"ע, 2 ע"ש, 2 ח"ע) ברווח 3 ע"ש הבא,

ח"ע 1 בכל אחד מ- 8 הרווחים הבאים בין 9 העמ' שנותרו על הצלע, ע' שטוחה לח"ע 1 שסומן.

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ, ונשלוף אותו מהתפר.

נחביא חוטים.

( 4 צלעות של 24 ח"ע ו 4 פינות של 3 ע"ש ביניהן)


חיבור הריבועים (צבע שמנת)

נניח את הריבועים בסדר על פי התמונה בשורות ובטורים:

1. חיבור בשורות - שורה תחתונה תחובר לזו שמעליה ריבוע 1 יחובר לריבוע 4 ריבוע 2 יחובר לריבוע 5 ריבוע 3 יחובר לריבוע 6

כשהצד היפה של הריבועים פונה אלינו, ממש כמו בתמונה, נחבר בח"ע 1 את הפינות - רווח 2 ע"ש של ריבוע 1 לרווח 2 ע"ש של ריבוע 4. ח"ע 1 יחבר כל 2 ח"ע על הצלע של 2 הריבועים, ובפינה שוב ח"ע 1 בין רווחי 2 ע"ש. נמשיך באותו האופן לחבר את כל שאר הריבועים. נסיים בע"ש 1 לביטחון, נגזור ונשלוף את קצה החוט מהתפר ונחביא חוטים. שורה שניה מלמטה תחובר לזו שמעליה

ריבוע 4 יחובר לריבוע 7 ריבוע 5 יחובר לריבוע 8 ריבוע 6 יחובר לריבוע 9

שורה שלישית מלמטה תחובר לזו שמעליה

ריבוע 7 יחובר לריבוע 10 ריבוע 8 יחובר לריבוע 11 ריבוע 9 יחובר לריבוע 12

כעת, כל השורות מחוברות ויש לחבר את הטורים.

2. חיבור בטורים - החיבור יעשה כמו בשורות. נצטרך לסובב את העבודה לשם כך באופן הבא


נחבר את ריבועים 10, 7, 4 , 1 לריבועים 11, 8, 5, 2 בהתאמה. נחבר באותו האופן שחורנו את השורות - ח"ע 1 ברווחי פינה מול פינה וח"ע 1 בכל 2 ח"ע על הצלעות של הריבועים. כאשר נגיע לתפר שחובר כבר בשורה בפינות הריבועים, נסרוג בו ח"ע 1. כך נעשה גם בחיבור ריבועים 11, 8, 5, 2 לריבועים 12, 9, 6, 3.

מסגרת (צבע שמנת)

סיבוב 1

נתחבר בח"ע 1 וע"ש 1 שיחשבו עמ' לאחד התפרים, למעט תפרי הפינות.

נסרוג עמ' 1 בכל ח"ע על צלעות הריבועים ובכל ח"ע שחיבר שורה / טור של ריבועים. בפינות נסרוג 3 עמ' ונסמן עמ' 2 מבין ה- 3.

נסגור את הסיבוב כפי שסגרנו את סיבוב 4 בריבוע הגראני.


סיבוב 2

פתיחת הסיבוב תעשה כמו בסיבוב 5 בריבוע הגראני.

נסרוג עמ' 1 ברווח, בין כל 2 עמ' מסיבוב קודם, ו- 3 עמ' בעמ' הפינתי המסומן (העמ' ה- 2 מתוך ה- 3 שנסרגו כפינה בסיבוב קודם)

ע' שטוחה לעמ' ה- 1 בסיבוב.

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נחתוך את החוט תוך השארת כ- 15 ס"מ, ונשלוף אותו מהתפר.

נחביא חוטים.


סיבוב 3

נסרוג ח"ע ברברס בכל רווח בין 2 עמ' מסיבוב קודם.

נסיים בע' מדומה לח"ע 1 בסיבוב ונחביא חוטים.


סריגה נעימה!!!bottom of page