top of page

שמיכת קרושה וי קלה למתחילים


אימוש שלי מסייעת לי באופן תדיר לסרוג שמיכות במידות המתאימות לתינוק/ת, כדי שתוכלו לראות דוגמאות "חיות" בסטודיו. תגובותיה במהלך הסריגה מהוות מבחינתי ברומטר לאבחון רמת הסריגה שדרושה לשמיכה. אמנם היא "חיה", נושמת ומבינה קרושה ממש לעומק, אבל חיבתה נתונה בעיקר לדוגמאות, שניתן לסרוג באין מפריע מול הטלוויזיה, ואני שמחה לבשר שזו השמיכה כזאת היא :)

הדוגמה בהחלט מתאימה לסורגים מתחילים היות ואנו סורגים לרווחים בין התפרים, ולא לתפרים עצמם, אפילו בסיום שורה, בחיי!!! המסגרת עלולה להיות מאתגרת מעט אם הנכם סורגים מתחילים אך אפשר גם בלעדיה!

הטקסטורה המתקבלת הינה של תפרי וי וממש מחמיאה לה החלפת צבעים מרובה.

ניתן לסרוג את השמיכה הקלה למתחילים בכל חוט ומסרגה מתאימה. אני בחרתי בחוטי אברידיי בייבי לוקס וסופר לוקס אנטיפילינג הימליה הרכים. אפשר להזמין דרכנו חוטים ולאסוף אותם מהוד השרון או לתאם משלוח בתשלום. אני אתן הוראות לגודל שמיכת תינוק /ת, אך אפשר לסרוג את השמיכה בכל גודל הרצוי לכם (ראו סעיף כללי).


חומרים

3 חבילות חוטי אברידיי בייבי לוקס - 1 מכל צבע: טורקיז #70423, לבן #70401, תכלת #70410

2 חבילות חוטי אברידיי סופר לוקס - 2 בצבע כחול יוד #73435

מסרגה 4.5 מ"מ

מחט להחבאת חוטים

מספריים

מתח סריגה

10 ס"מ * 10 ס"מ בטקסטורה הנסרגת כוללת 8 תפרי וי וכ- 10 שורות


מידות

75 ס"מ * 90 ס"מ

445 גרם


קיצורים

ע"ש = עין שרשרת

ח"ע = חצי עמוד

עמ' = עמוד

ע' אחורית = עין אחורית

ע' קדמית = עין קדמית

ע' מדומה = עין מדומה

עמ' חובק קדמי = עמוד חובק קדמי

עמ' חובק אחורי = עמוד חובק אחורי


כללי

  1. השמיכה נסרגת בשורות.

  2. מסגרת השמיכה נסרגת בסיבובים.

  3. 3 ע"ש בתחילת שורה מהוות עמ'.

  4. נחזור על הפעולות הרשומות בסוגריים מלבניים [ ] מספר פעמים כרשום מיד אחריהם.

  5. בסיום שורה רשום מספר התפרים בה בסוגריים עגולים.

  6. ניתן לסרוג מידות אחרות של שמיכה. מספר ע"ש צריך להיות זוגי. ניתן לסרוג שורות בהתאם לצורך לעשות שימוש בצבעים אחרים ובחזרות שונות. במקרה זה, יש לחשב כמובן את החומרים הדרושים לכם באופן יחסי.

  7. הדרכת התמונות צולמה בצבע שונה ובהיר יותר כדי שהדברים יהיו ברורים.

שורת הקמה של השמיכה

בצבע כחול יוד נסרוג 108 ע"ש, השורה תסרג לבליטות האחוריות של ע"ש - השיטה ה - 3 המודגמת בסרטון כאן

נסרוג 107 ח"ע החל מע"ש 2 מהמסרגה (107 ח"ע)


שורה 1

ניתן לסמן את השורה כדי לספור נכון את השורות או לזכור שהשורה ה- 1 היא זו בו רואים תפרי V בפעם הראשונה בשמיכה

3 ע"ש (נחשבות עמ'), 2 עמ' בתפר הבא, [נדלג על תפר 1, 2 עמ' בתפר הבא ] * 52, עמ' 1 בתפר האחרון ( 108 עמ', כלומר תפר 1 יותר מבשורת ההקמה, אך מכאן זה לא ישתנה - 53 סטים של 2 עמ' שנראים כמו האות V ו- 3 ע"ש שנחשבות עמ' 1 בתחילת ועוד עמ' 1 בסיום השורה )

המראה בסיום סריגת 3 ע"ש ו- 2 עמ' בתפר הבא

המראה בסיום סריגת עוד 3 זוגות של עמ'


שורה 2

3 ע"ש (נחשבות עמ'), [ 2 עמ' ברווח בין 2 עמ' של כל סט עמ' משורה קודמת ] * 53, עמ' 1 ברווח בין 2 העמ' האחרונים ( 108 עמ' - 53 סטים של 2 עמ' שנראים כמו האות V ו- 3 ע"ש שנחשבות עמ' 1 בתחילת השורה ועמ' 1 בסיום השורה )


המראה בסיום סריגת 3 ע"ש ו- 3 זוגות של עמ' ברווח בין כל 2 עמ' של כל סט עמ' משורה קודמת

המראה בסיום סריגת כל זוגות העמ' בשורה

המראה לאחר סריגת עמ' 1 ברווח בין 2 העמ' האחרוניםשורות 3-5

נחזור על שורה 2. בסיום שורה 5 נחליף צבע לצבע טורקיז.


שורות 6-10

נחזור על שורה 2. בסיום השורה נחליף צבע לצבע תכלת.


שורות 11-15

נחזור על שורה 2. בסיום השורה נחליף צבע לצבע לבן.


שורות 16-20

נחזור על שורה 2. בסיום השורה נחליף צבע לצבע כחול יוד.

נחזור על שורות 1-20 עוד 3 פעמים, כך שסה"כ יהיו לנו 4 חזרות ובסיום שורה אחרונה בחזרה אחרונה נחליף צבע לצבע כחול יוד ונסרוג עוד 5 שורות כמו שורה 2 בצבע זה. לא ננתק את החוט.

והנה השמיכה שסרגה לאה על פי ההוראות


מסגרת

סיבוב 1

לא נהפוך ונמשיך לסרוג במורד השמיכה לעבר צלע A,

ע"ש 1 ח"ע 1 לעמ' האחרון משורה אחרונה ועוד ע"ש 1 (נחשב עמ'), עמ' 1 נוסף לפני העמ' האחרון בשורה,

[ עמ' 1 לפני התפר האחרון בשורה הבאה, 2 עמ' לפני התפר האחרון בשורה הבאה ] נחזור עד שנגיע

מטה.

נסרוג 3 עמ' במה שנותר מע"ש הלא מעובדת וכך נסתובב לעבר צלע B,

105 עמ' לאורך תחתית השמיכה עד הפינה הבאה, בה נסרוג 3 עמ', וכך נסתובב לעבר צלע C.


נסרוג במעלה צלע C שני עמ' אחרי העמ' הראשון בשורה הראשונה, עמ' 1 אחרי העמ' הראשון בשורה הבאה, [ 2 עמ' אחרי העמ' הראשון בשורה הבאה, עמ' 1 אחרי העמ' הראשון בשורה הבאה ] נחזור עד שנגיע

מעלה,

נסרוג 3 עמ' על התפר הראשון בשורה אחרונה, וכך נסתובב לעבר צלע D, 105 עמ' לאורך החלק העליון של השמיכה ובפינה 3 עמ'. נסגור בע' שטוחה לעמ' הראשון האמיתי ולא לח"ע וע"ש 1.


סיבוב 2

ע"ש 1 (לא נחשבת תפר) [ עמ' 1 חובק קדמי, עמ' 1 חובק אחורי ] ובפינות, על גבי העמ' ה- 2 מתוך ה- 3, 3 עמ' חובקים:

אם התפר שלפני הפינה היה עמ' חובק קדמי – נסרוג בפינה עמ' חובק אחורי, עמ' חובק קדמי ועוד

עמ' חובק אחורי וההיפך. נסגור את הסיבוב בע' שטוחה לעמ' חובק הראשון.


סיבוב 3

ע"ש 1 (לא נחשבת תפר) [ עמ' 1 חובק קדמי על עמ' חובק קדמי, עמ' 1 חובק אחורי על עמ' חובק אחורי] ובפינות,

על גבי העמ' החובק ה- 2 מתוך ה- 3, 3 עמ' חובקים:

אם התפר שלפני הפינה היה עמ' חובק קדמי – נסרוג בפינה עמ' חובק אחורי, עמ' חובק קדמי ועוד

עמ' חובק אחורי וההיפך. נסגור את הסיבוב בע' מדומה –

נגזור את החוט ונשאיר כ- 15 ס"מ. נשלוף את החוט מהתפר.

בעזרת מחט נכניס את החוט תחת כל העמ' החובק הקדמי הראשון בסיבוב, וחזרה, לע' האחורית של העמ' החובק האחרון. נחביא חוטים.


bottom of page