top of page

קלאץ' עכשווי סרוג מריבועי גראני בחוט חגיגי


אחת לתקופה הלב עוצר מלכת למראה חוט מושלם שכזה - הכירו את החוט פנסי ביו של טדי. לא, זה אינו פוסט קידום מכירות, אלא התלהבות אמיתית לנוכח חוט, שמראהו הותיר אותי ללא מילים. יחד עם מיכל בן צוק, המבקרת בסטודיו מעת לעת, אני חולמת כבר שנים על תיק קלאץ' מריבועים מעודנים, שחוברים להם יחדיו, וממתינה לבואו של החוט הנכון כדי לבצע, והנה הוא כאן!!!


אז לכבוד הסגר, שהגיע, העליתי על הכתב הוראות לתיק הסרוג הזה, צילמתי סרטוני וידאו תומכים, ואתם ממש מוזמנים לחבור אלי לפרויקט, שכל כולו הנאה:)


מומלץ להוסיף לתיק ביטנה - באזור השרון אני ממליצה בחום על מעיין הבדים מכפר סבא לשם כך.

אופציה נוספת היא להמתין לפוסט שיעסוק בנושא תפירת תיק פנימי, שיעלה בשבוע הבא.

ואם אינכם חובבים תיקי קלאץ', תמיד תוכלו עם אותם הריבועים, רק בכמות שונה, ובאותה שיטת חיבור, ליצור בחוט מתאים כרית עדינה, שמיכה ועוד...


החומרים הדרושים


2 חבילות פנסי ביו טדי (בכל חבילה 200 ג', 200 מ', 80% פוליאסטר ו 20% כותנה). אני סרגתי בצבע שמנת. אפשר לסרוג גם מחוטי לוקסור ומסרגה 2.75 מ"מ – התוצאה תהיה קטנה יותר, אך מרהיבה ביופייה


מסרגה 3.5 מ"מ

מחט להשחלת גומי לתפירה והחבאת חוטים

מספריים

סמנים

טבעת – קרבינה עגולה בקוטר 2.25 ס"מ

דבק בד – גוטרמן ודומיו


קנה מידה

אינו קריטי לפרויקט - גודל ריבוע כ- 6 ס"מ על 6 ס"מ


מידות

כ- 30 ס"מ על 22 ס"מ


קיצורים


ע"ש = עין שרשרת

ח"ע = חצי עמוד

ח"ע עומד = חצי עמוד עומד

עמ' = עמוד

ע' קדמית = עין קדמית

ע' אחורית = עין אחורית

ע' שטוחה = עין שטוחה

ע' מדומה = עין מדומהכללי

נסרוג בסיבובים וכן בשורות.

את קצוות החוטים יש להדביק, לאחר החבאתם, לצד השמאלי של העבודה, אחרת הם יפרמו.

משמעות ההוראה X ח"ע היא נסרוג ח"ע 1 ב- X המקומות הבאים, לדוגמה - 8 ח"ע = נסרוג ח"ע 1 ב- 8 התפרים הבאים

סוגריים מלבניים [ ] = נסרוג את רצף ההוראות שבסוגריים בהתאם לכמות הפעמים, שרשומה מיד אחריהם.

סוגריים עגולים ( ) = נסרוג את רצף ההוראות שבסוגריים למקום שמצוין מיד אחריהם.

בסיום כל סיבוב ירשמו מספר התפרים שאמורים להיות בו בסוגריים עגולים ( ).ריבוע גראני – 30 יחידות


נסרוג 30 ריבועי גראני – 15 עבור כל פאנל.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לסריגת ריבוע גראני =>

סיבוב 1

טבעת קסם,

2 ע"ש (נחשבות עמ' - לסמן ע"ש 2), 2 עמ' לטבעת הקסם,

[2 ע"ש, 3 עמ’] X 3 פעמים,

ע"ש 1 וח"ע לע"ש 2 מתוך ה-2 (המסומנת),

(4 צלעות של 3 עמ', 3 רווחים של 2 ע"ש, רווח אחד של ע"ש 1 - ח"ע 1).

סיבוב 2

3 ע"ש (נחשבות עמ' - לסמן ע"ש 3) ועמ' 1 לרווח ע"ש 1 - ח"ע 1 (הרווח הימני),

[3 עמ', (2 עמ', 2 ע"ש, 2 עמ') לרווח 2 ע"ש] X 3 פעמים,

3 עמ', 2 עמ' לרווח הראשון בו התחלנו לסרוג,

ע"ש 1 וח"ע 1 לע"ש 3 מתוך ה- 3 (המסומנת),

(4 צלעות של 7 עמ', 3 רווחים של 2 ע"ש, רווח אחד של ע"ש 1- ח"ע 1).

סיבוב 3

ע"ש 1 וח"ע 1 לרווח ע"ש 1 - ח"ע 1 (הימני),

[7 ח"ע, (ח"ע 1, 2 ע"ש, ח"ע 1) לרווח 2 ע"ש] X 3 פעמים,

7 ח"ע, ח"ע לרווח הראשון בו התחלנו לסרוג,

ע"ש 1 וע' מדומה לח"ע 1,

(4 צלעות של 9 ח"ע, 3 רווחים של 2 ע"ש, רווח אחד של ע"ש 1- וע' מדומה 1),

נחביא חוטים ונדביק קצוות לצד השמאלי של העבודה - הנושא מודגם בסרטון ההדרכה.

חיבור ריבוע גראני לפאנל - 2 יחידות


נחבר 15 יחידות כפאנל קדמי ו- 15 יחידות נוספות כפאנל אחורי.

נתחיל בחיבור שורות – שורה 1 לשורה 2 ואח"כ שורה 2 לשורה 3. נמשיך בחיבור בטורים – טור 1 לטור 2, טור 2 לטור 3, טור 3 לטור 4, וטור 4 לטור 5.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לחיבור ריבועי הגראני =>

חיבור בשורות

נניח ריבוע 1 על ריבוע 6 ,כאשר צדדיהם השמאליים פונים זה לזה, ונסרוג ח"ע עומד לרווח ע"ש הימני שלהם.

נסרוג 9 ח"ע לאורך צלעותיהם – ח"ע בכל אחד מ 9 זוגות בתפרים שלהם. נסרוג ח"ע 1 לרווח ע"ש השמאלי שלהם, וכך נסיים את חיבורם. סה"כ 11 ח"ע.

כעת, נניח את ריבוע 2 על ריבוע 7 באותו האופן, ונמשיך ונחבר כך גם את ריבועים

3 ו- 8, 4 ו- 9, ו- 5 ו- 10.

נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט - נשאיר קצה של כ- 10-15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

נחבר את ריבועי שורה 2 לריבועי שורה 3 באותו האופן.


חיבור בטורים

יעשה באותו האופן בו חוברו השורות, למעט תוספת אחת –

בכל פעם שנגיע לשורת חיבור של השורות, נסרוג ע"ש 1 כדי לחלוף מעליה.

בסיום חיבור הטורים נסרוג ע"ש 1 לביטחון, נגזור את החוט ונשאיר קצה של כ- 10-15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

נחביא את כל החוטים ונדביק את קצותיהם לצד השמאלי של העבודה.


מסגרת סביב הפאנל – 2 יחידות


נסרוג סיבוב ח"ע כמסגרת סביב ריבועי הגראני, על פי סדר החיצים בתמונה מטה.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לסריגת מסגרת סביב ריבועי הגראני – דקה 001320=>
חץ 1

נתחיל בח"ע עומד ברווח ע"ש בפינה הימנית העליונה של ריבוע 11,

נדלג על ח"ע 1 בצלע אותו ריבוע, 8 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין טור 1 ל- 2,

[ח"ע 1 ברווח ע"ש, 9 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין 2 הטורים הבאים] X 3 פעמים, ח"ע 1 ברווח ע"ש, 8 ח"ע, דילוג על ח"ע 1 ו- 3 ח"ע ברווח ע"ש בפינה השמאלית של ריבוע 15.


חץ 2

נדלג על ח"ע 1, 8 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין שורה 3 לשורה 2,

ח"ע 1 ברווח ע"ש, 9 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין שורה 2 לשורה 1,

8 ח"ע, דילוג על ח"ע 1 ו- 3 ח"ע ברווח ע"ש בפינה של ריבוע 5.


חץ 3

נדלג על ח"ע 1, 8 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש 1, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין טור 5 לטור 4,

[ח"ע 1 ברווח ע"ש, 9 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין 2 הטורים הבאים] X 3 פעמים, 8 ח"ע, דילוג על ח"ע 1 ו- 3 ח"ע ברווח ע"ש בפינה של ריבוע 1.


חץ 4

נדלג על ח"ע 1 בצלע אותו ריבוע, 8 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין שורה 1 לשורה 2,

ח"ע 1 ברווח ע"ש, 9 ח"ע, ח"ע 1 ברווח ע"ש, ע"ש 1 כדי לחלוף על החיבור בין שורה 2 לשורה 3,

ח"ע 1 ברווח ע"ש, 8 ח"ע, דילוג על ח"ע 1 ו- 2 ח"ע ברווח ע"ש בפינה של ריבוע 11 – היכן שסרגנו

ח"ע עומד בתחילת הסיבוב. ע' שטוחה לח"ע העומד. לא ננתק את החוט.


שורות בחלק העליון של הפאנל – 2 יחידות


נסרוג 7 שורות על גבי חלקו העליון של כל פאנל.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לסריגת השורות דקה 20.17 =>שורה 1 תסרג לע' האחוריות. ע"ש 1 וח"ע לאותו התפר (ח"ע ה- 3 והאחרון מתוך 3 ח"ע בפינה), 57 ח"ע (ח"ע האחרון בשורה יסרג על ח"ע ה-2 מתוך 3 ח"ע בפינה (סה"כ 58 ח"ע),

ע"ש 1 ולהפוך.

שורות 2-7 יסרגו תחת כל התפר. 58 ח"ע החל מתפר ראשון (58 ח"ע),

ע"ש 1 ולהפוך.

בסיום שורה 7 של פאנל 1 ע"ש 1 תשמש כעין לביטחון.

נגזור את החוט ונשאיר קצה של כ- 10-15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

נחביא את כל החוטים ונדביק את קצותיהם לצד השמאלי של העבודה.


בסיום סריגת שורות הפאנל השני לא ננתק את החוט והוא ישמש אותנו לחיבור התיק.חיבור הפאנלים


נניח את הפאנלים ה-2 על גבי ה- 1, כאשר צדדיהם השמאליים פונים זה לזה, והשורות שלהם פונות

כלפי מעלה ונחבר 3 צלעות על פי סדר החיצים בתמונה מטה.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לחיבור הפאנלים =>


חיבור הצלעות לאורך חץ 1

נסרוג לאורך 7 השורות 7 ח"ע – ח"ע 1 בכל זוג שורות,

ח"ע 1 לאורך כל זוג תפרים עד התפר ה- 2 מתוך ה-3 בפינה – בו נסרוג 2 ח"ע,


חיבור הצלעות לאורך חץ 2

ושוב, ח"ע 1 לאורך כל התפרים עד התפר ה-2 מתוך ה- 3 בפינה - בו נסרוג 2 ח"ע,


חיבור הצלעות לאורך חץ 3

ח"ע 1 לאורך כל התפרים עד השורות. נסרוג לאורך 7 השורות 7 ח"ע - ח"ע 1 בכל זוג שורות.

ע"ש 1 לביטחון. נגזור את החוט ונשאיר קצה של כ- 10-15 ס"מ ונשלוף אותו מהתפר.

נחביא את כל החוטים ונדביק את קצותיהם לצד השמאלי של העבודה.


ידית


ניתן לחבר לתיק ידיות מסוגים שונים. בהדרכה זו נדגים סריגת ידית בטכניקת שרוך רומני.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לסריגת שרוך רומני ומסגרת סביבו=>

נסרוג ידית באורך 50 ס"מ, שתתקצר לאחר סריגת ע' שטוחות סביבה, כמודגם בסרטון, לאורך כ- 45 ס"מ.

בסיום מלאכת הסריגה נשאיר קצה חוט באורך כ- 30 ס"מ ונגזור אותו.

נניח את השרוך כשצידו הימני פונה אלינו בהתאם לתמונה מטה.


בעזרת אותו קצה חוט נתפור את קצות השרוך זה לזה לאורך כמה תפרים – כמסומן מטה.

נחבר את הידית לטבעת ואותו אל התיק בהתאם לתמונות להלן.

מומלץ להוסיף לתיק ביטנה.

אפשר להתקינה אצל תופרת או לתפור על פי הנחיות, שאעלה בפוסט שבוע הבא:)

סריגה נעימה!!!

bottom of page