top of page

נעלי בית חצאיות מידות 37-42 לסורגים מנוסים


סריגת נעלי בית זו חוויה מספקת!

פרויקט קצר, המשלב מספר טכניקות סריגה, כך שלא מספיקים אפילו להשתעמם...

תוך שעות ספורות יוצרים אחלה מתנה לעצמנו, ולסובבים אותנו.

והחורף הזה השמחה כפולה, שכן חוטים עבים ויפים הגיעו לחנויות (גם לחנות שלנו!!!) והם מאפשרים קומבינציות אינסופיות של טקסטורות משגעות.

הפעם בחרתי לסרוג אותן בחוט ALIZE SUPERLANA MAXI, ולעטר את הפתח שלהן בחוט RABBIT- etrofil.

הנה מגוון הצבעים הקיים אצלנו בחנות - ניתן להזמין משלוח עד הבית =>

לרשותכם הוראות סריגה לנעלי בית חצאיות במידות 37-38, 39-40, 41-42.

הדרכת התמונות היא למידות 41-42 אך העקרונות זהים.


הוראות למידות השונות נרשמו תחת הכותרות

"נעלי בית במידה 41-42" | "נעלי בית במידה 39-40" | "נעלי בית במידה 37-38" לאורך ההדרכה כולה.


אני ממליצה, בשלב ראשון, לקרוא את ההוראות למידה הגדולה, להתעכב על התמונות, במיוחד בחיבורים ובצמצומים, ורק אחר כך לסרוג נעלי בית במידה שמתאימה לכם.


ההוראות מתאימות לסורגים מנוסים, היות והן כוללות שילוב טכניקות סריגה בספירלה, בסיבובים עם סגירה וכן בשורות.


חומרים

חבילה אחת של חוט ALIZE SUPERLANA MAXI (בכל חבילה 100 ג', 100 מ', 15%צמר, 75% אקרילן).

זוג נעליים שוקלות בין 42 ל 46 גרם ליחידה, כך שחבילה אחת אמורה להספיק לזוג. נעלי בית במידה 41-42 נסרגו בצבע כחול #806

נעלי בית במידה 39-40 נסרגו בצבע חום #803

נעלי בית במידה 37-38 נסרגו בצבע בז' #152

חבילה אחת של חוט RABBIT- etrofil

(בכל חבילה 100 ג', 65 מ', 100% פוליאסטר).

נעלי בית במידות 39-40 ו- 41-42 נסרגו בצבע לבן#70111

נעלי בית במידה 37-38 נסרגו בצבע שחור לבן #70907

מסרגות 5.5 ו- 6 מ"מ.

סרט מידה.

מחט להשחלת גומי לתפירה והחבאת חוטים.

מספריים.

סמנים.

קנה מידה - קריטי להצלחת הפרויקט - אנא מדדו את העבודה על פי ההנחיות וודאו שאנו מגיעים לאותה התוצאה!!!

ב- 10 ס"מ * 10 ס"מ = כ- 9 עמ"ק, וכ- 7 שורות.


קיצורים

ע"ש = עין שרשרת

ח"ע = חצי עמוד הרחבת ח"ע = הרחבת חצי עמוד (הסבר בחלק "כללי")

צמצום ח"ע = צמצום חצי עמוד (הסבר בחלק "תפרים מיוחדים")

עמ"ק = עמוד קצר

הרחבת עמ"ק = הרחבת עמוד קצר (הסבר בחלק "כללי")

ע' קדמית = עין קדמית

ע' אחורית = עין אחורית

ע' שטוחה = עין שטוחה

ע' מדומה = עין מדומה (הסבר בחלק "תפרים מיוחדים")

כללי

 1. נעלי הבית יסרגו בסיבובים בספירלה, בסיבובים, שיסגרו בע' שטוחה וכן בשורות.

 2. שלושת החלקים הראשונים של נעלי הבית יסרגו מחוט ALIZE SUPERLANA MAXI במסרגה 6 מ"מ. החלק הרביעי של נעלי הבית יסרג בחוט RABBIT- etrofil במסרגה 5.5 מ"מ.

 3. ע"ש בתחילת סיבוב / שורה אינן מהוות תפר.

 4. בכל שורה / סיבוב - נסרוג החל מהתפר הראשון בהם.

 5. בכל סיבוב מומלץ לסמן את התפר הראשון.

 6. בכל שורה מומלץ לסמן את התפר הראשון והאחרון.

 7. הרחבת ח"ע /עמ"ק = נסרוג 2 ח"ע/עמ"ק לתפר הבא.

 8. כאשר רשום לדוגמה => 6 ח"ע / עמ"ק המשמעות היא שיש לסרוג ח"ע / עמ"ק 1 לכל אחד מ- 6 התפרים הבאים.

 9. סוגריים מלבניים [ ] = נסרוג את רצף ההוראות שבסוגריים בהתאם לכמות הפעמים, שרשומה מיד אחריהם.

 10. בסיום כל סיבוב ירשמו מספר התפרים, שאמורים להיות בו, בסוגריים עגולים ( ).

 11. מומלץ לצפות בסרטון ההדרכה הזה, אשר מדגים את עקרונות הסריגה שלי בעת סריגה עם חוט עבה, כך שלא ייווצרו חורים.

תפרים מיוחדים

צמצום ח"ע = צמצום חצי עמוד

נכנס לתפר הבא ונמשוך לולאה (2 לולאות על המסרגה),

נכנס לתפר הבא ונמשוך לולאה (3 לולאות על המסרגה),

ניקח חוט על המסרגה ונעביר אותו דרך 3 הלולאות שעל המסרגה.

עין מדומה = עין מדומה

נגזור את החוט תוך השארת זנב של כ- 10 ס"מ.

נשלוף את קצה החוט מהתפר ובעזרת מחט נכניס אותו לתפר המבוקש, וחזרה לע' האחורית של התפר האחרון שסרגנו.

חלק ראשון

יסרג בחוט ALIZE SUPERLANA MAXI במסרגה 6 מ"מ.

נסרוג בסיבובים, שיסגרו בע' שטוחה לעמ"ק הראשון בכל סיבוב.


ניצור טבעת קסם,

נעלי בית במידה 41-42

סיבוב 1

ע"ש 1, 10 עמ"ק לטבעת קסם, ע' שטוחה לעמ"ק ראשון (10 עמ"ק)


נעלי בית במידה 39-40

סיבוב 1

כמו נעלי בית 41-42


נעלי בית במידה 37-38

סיבוב 1

ע"ש 1, 9 עמ"ק לטבעת קסם, ע' שטוחה לעמ"ק ראשון (9 עמ"ק)

נעלי בית במידה 41-42

סיבוב 2

ע"ש 1, עמ"ק 1 באותו התפר, הרחבת עמ"ק * 9 פעמים,

עמ"ק 1 תחת הע' השטוחה מסיבוב קודם, ע' שטוחה לעמ"ק ראשון (20 עמ"ק)


נעלי בית במידה 39-40

סיבוב 2

כמו נעלי בית 41-42


נעלי בית במידה 37-38

סיבוב 2

ע"ש 1, עמ"ק 1 באותו התפר, הרחבת עמ"ק * 8 פעמים,

עמ"ק 1 תחת הע' השטוחה מסיבוב קודם, ע' שטוחה לעמ"ק ראשון (18 עמ"ק)


נעלי בית במידה 41-42

סיבובים 3-11

ע"ש 1, 20 עמ"ק החל מתפר ראשון,

בסיבובים אלה לא נסרוג תחת הע' השטוחה מסיבוב קודם – היכן שמממוקמת המחט בתמונה,

ע' שטוחה לעמ"ק ראשון (20 עמ"ק).

בסיום סריגת חלק זה אורך העבודה יהיה כ- 14.5 ס"מ. היה והאורך שונה יש לסרוג במסרגה אחרת, שתביא אתכם לאותו קנה המידה.


נעלי בית במידה 39-40

סיבובים 3-10

כמו סיבובים 3-11 עבור נעלי בית 41-42, אך נסרוג רק עד סיבוב 10 כולל.

בסיום סריגת חלק זה אורך העבודה יהיה כ- 13.5 ס"מ. היה והאורך שונה יש לסרוג במסרגה אחרת, שתביא אתכם לאותו קנה המידה.


נעלי בית במידה 37- 38

סיבובים 3-9

ע"ש 1, 18 עמ"ק החל מתפר ראשון,

בסיבובים אלה לא נסרוג תחת הע' השטוחה מסיבוב קודם,

ע' שטוחה לעמ"ק ראשון (18 עמ"ק).

בסיום סריגת חלק זה אורך העבודה יהיה כ- 12.5 ס"מ. היה והאורך שונה יש לסרוג במסרגה אחרת, שתביא אתכם לאותו קנה המידה.


שימו לב – העבודה מתגלגלת כלפי מעלה בעת סריגת הסיבובים,

אך יש להפוך את העבודה כך שהצד הימני שלה יפנה החוצה כך =>

חלק שני

נמשיך לסרוג בחוט ALIZE SUPERLANA MAXI במסרגה 6 מ"מ.

בסיום סיבוב אחרון נתחיל לסרוג בשורות, באותו הכיוון שהיינו סורגים, אם היינו ממשיכים לסרוג סיבוב נוסף, אלא שלא נסרוג סיבוב מלא, כמפורט להלן:


נעלי בית במידה 41-42

שורה 1

ע"ש 1, 14 עמ"ק החל מאותו התפר (14 עמ"ק) ע"ש 1 ולהפוך (6 תפרים יישארו לא מעובדים)

מומלץ לסמן תמיד תפר ראשון ואחרון בשורה. כך, יהיה ברור היכן לסרוג תפר ראשון ואחרון בשורה הבאה.


נעלי בית במידה 39-40

שורה 1

כמו נעלי בית 41-42.


נעלי בית במידה 37-38

שורה 1

ע"ש 1, 13 עמ"ק החל מאותו התפר (13 עמ"ק) ע"ש 1 ולהפוך (5 תפרים יישארו לא מעובדים)

מומלץ לסמן תמיד תפר ראשון ואחרון בשורה. כך, יהיה ברור היכן לסרוג תפר ראשון ואחרון בשורה הבאה.

נעלי בית במידה 41-42

שורות 2-9

14 עמ"ק החל מהתפר הראשון (14 עמ"ק) ע"ש 1 ולהפוך.

בסיום סריגת חלק זה אורך העבודה יהיה כ- 27 ס"מ. היה והאורך שונה יש לסרוג במסרגה אחרת,

שתביא אתכם לאותו קנה המידה.


נעלי בית במידה 39-40

שורות 2-8

כמו שורות 2-9 בנעלי בית 41-42, אך נסרוג רק עד שורה 8 כולל.

בסיום סריגת חלק זה אורך העבודה יהיה כ- 26 ס"מ. היה והאורך שונה יש לסרוג במסרגה אחרת,

שתביא אתכם לאותו קנה המידה.


נעלי בית במידה 37-38

שורות 2-7

13 עמ"ק החל מהתפר הראשון (13 עמ"ק) ע"ש 1 ולהפוך.

בסיום סריגת חלק זה אורך העבודה יהיה כ- 24.5 ס"מ. היה והאורך שונה יש לסרוג במסרגה אחרת,

שתביא אתכם לאותו קנה המידה.

בסיום שורה אחרונה נגזור ונשאיר חוט באורך כ 30 ס"מ, נשלוף אותו מהתפר, נהפוך את נעל הבית, ובעזרת מחט נתפור כל צמד של זוג תפרים יחד – מהחלק אליו מחובר החוט ניקח את הע' קדמית,

ומהחלק השני ניקח את הע' אחורית וכך נתפור כל זוג תפרים. כיוון התפירה הוא מלמעלה למטה, בעקבות החץ הצהוב

נחביא חוטים.

נהפוך את נעל הבית חזרה לצד הימני שלה.

זה המראה בסיום החיבור.

חלק שלישי

נמשיך לסרוג בחוט ALIZE SUPERLANA MAXI במסרגה 6 מ"מ.

נתחיל במרכז העקב שתפרנו – בחלקו העליון, ונסרג בסיבובים, שיסגרו בע' שטוחה סביב פתח נעל הבית.

החלק הזה מעט מורכב, שכן הסריגה בו נעשית החלקה על שורות בצידי הנעל.

אני נוהגת לסרוג תמיד תחת התפר הקיצוני ביותר בשורה.

לתשומת לבכם - יש פה חשיבות רבה לסריגה במתח נכון, כמודגם בסרטון הטיפים לסרוגה בחוט עבה, כדי שלא יתגלעו חורים בעבודה.


נעלי בית במידה 41-42

סיבוב 1

נתחבר למרכז העקב – בחלקו העליון – היכן שהמסרגה ממוקמת בתמונה, בעזרת ע' שטוחה, אפשר כמובן להסיר כעת את הסמנים - אני השארתי אותם כדי שיהיה ברור מהיכן מתחילים לסרוג.

ח"ע 1 באותו המקום בו התחברנו בע' שטוחה,

[ ח"ע 1 בשורה הבאה, הרחבת ח"ע בשורה הבאה ] * 4 פעמים,

צמצום ח"ע – בשורה הבאה (סמן תכלת) ובבסיס התפר הקיצוני בשורה 1 (סמן ירוק),

6 ח"ע (1 בכל אחד מ- 6 התפרים בפתח הקדמי של הנעל),

צמצום ח"ע – בבסיס התפר הקיצוני בשורה 1 (סמן תכלת) ובשורה הבאה (סמן ירוק),

[ הרחבת ח"ע בשורה הבאה, ח"ע 1 ] * 4 פעמים,

נגזור את החוט תוך השארת זנב של כ- 10 ס"מ.

נשלוף את קצה החוט מהתפר וניצור ע' מדומה - בעזרת מחט נכניס את החוט

לח"ע הראשון בסיבוב,

וחזרה לע' האחורית של ח"ע האחרון בסיבוב (33 ח"ע - אך 34 מקומות, היות וסגרנו בע' שטוחה לח"ע הראשון בסיבוב). נחביא חוטים.

נעלי בית במידה 39-40

סיבוב 1

נתחבר למרכז העקב – בחלקו העליון בעזרת ע' שטוחה,

ח"ע 1 באותו המקום בו התחברנו בע' שטוחה,

[ ח"ע 1 בשורה הבאה, הרחבת ח"ע בשורה הבאה ] * 3 פעמים,

ח"ע 1 בשורה הבאה,

צמצום ח"ע – בשורה הבאה ובבסיס התפר הקיצוני בשורה 1,

6 ח"ע (1 בכל אחד מ- 6 התפרים בפתח הקדמי של הנעל),

צמצום ח"ע – בבסיס התפר הקיצוני בשורה 1 ובשורה הבאה,

[ ח"ע 1 בשורה הבאה, הרחבת ח"ע בשורה הבאה ] * 3 פעמים, ח"ע 1,

נגזור את החוט תוך השארת זנב של כ- 10 ס"מ.

נשלוף את קצה החוט מהתפר וניצור ע' מדומה - בעזרת מחט נכניס את החוט

לח"ע הראשון בסיבוב, וחזרה לע' האחורית של ח"ע האחרון בסיבוב

(29 ח"ע, אך 30 מקומות, היות וסגרנו בע' מדומה לח"ע הראשון בסיבוב).

נחביא חוטים.


נעלי בית במידה 37-38

סיבוב 1

נתחבר למרכז העקב – בחלקו העליון בעזרת ע' שטוחה,

ח"ע 1 באותו המקום בו התחברנו בע' שטוחה,

[ ח"ע 1 בשורה הבאה, הרחבת ח"ע בשורה הבאה ] * 3 פעמים,

צמצום ח"ע – בשורה הבאה ובבסיס התפר הקיצוני בשורה 1,

5 ח"ע (1 בכל אחד מ- 5 התפרים בפתח הקדמי של הנעל),

צמצום ח"ע – בבסיס התפר הקיצוני בשורה 1 ובשורה הבאה,

[ הרחבת ח"ע בשורה הבאה, ח"ע 1 בשורה הבאה ] * 3 פעמים, ח"ע 1,

נגזור את החוט תוך השארת זנב של כ- 10 ס"מ.

נשלוף את קצה החוט מהתפר וניצור ע' מדומה - בעזרת מחט נכניס את החוט

לח"ע הראשון בסיבוב,

וחזרה לע' האחורית של ח"ע האחרון בסיבוב

(27 ח"ע, אך 28 מקומות, היות וסגרנו בע' מדומה לח"ע הראשון בסיבוב). נחביא חוטים.


חלק רביעי

יסרג בחוט RABBIT- etrofil במסרגה 5.5 מ"מ.

הסריגה בחוט הזה במסרגה אחת, החל מהסיבוב השני מאתגרת, אך המראה מתגמל!!!

נעזרתי רבות בחוש המישוש, שאפשר לי להבין היכן עלי לסרוג את סיבובים 2-5, ואני ממליצה בחום גם לכם לעשות כך.


נתחבר בע' שטוחה לח"ע הראשון בסיבוב האחרון, ונמשיך לסרוג החל ממקום זה בסיבובים, אך הפעם בספירלה, סביב פתח נעל הבית.


נעלי בית במידה 41-42

סיבובים 2-6

34 ח"ע (34 ח"ע ולא 33, היות ואנו סורגים גם על הע' המדומה מסיבוב קודם).

נסיים בע' מדומה (כפו שסיימנו את סריגת החלק הקודם של הנעל), ונחביא חוטים.


נעלי בית במידה 39-40

סיבובים 2-6

30 ח"ע (30 ח"ע - ולא 29, היות ואנו סורגים גם על הע' המדומה מסיבוב קודם).

נסיים בע' מדומה (כפי שסיימנו את סריגת החלק הקודם של הנעל), ונחביא חוטים.


נעלי בית במידה 37-38

סיבובים 2-6

28 ח"ע (28 ח"ע - ולא 27, היות ואנו סורגים גם על הע' המדומה מסיבוב קודם).

נסיים בע' מדומה (כפי שסיימנו את סריגת החלק הקודם של הנעל), ונחביא חוטים

סריגה נעימה !!!