top of page

תקנון ומדיניות סטודיו מלכישוארט

לקוחות יקרים,
אני מודה לכם על התעניינותכם במפגשי הסריגה המתקיימים בסטודיו מלכישוארט.
לתשומת לבכם, הרישום וההשתתפות במפגשי הסריגה הם בכפוף לתקנון זה.

 1. השתתפות במפגשי הסריגה מותנת בתו ירוק או בכל מדיניות אחרת עליה יחליט מעת לעת משרד הבריאות.

 2. מפגשי הסריגה יערכו בביתי בהוד השרון.

 3. פתיחת מפגש סריגה מותנה ברישום של 4 משתתפים לפחות.

 4. הרישום למפגשים כרוך בתשלום שיעשה מראש:
  ניתן לרכוש מספר מפגשים באופן מרוכז ובמחיר מוזל באותו מעמד רכישה בשבוע האחרון של כל חודש , בגין החודש הבא.
  זאת בתנאי שהתשלום יבוצע עד תום חודש הרישום
  :

  4 מפגשים בחודש קלנדרי - 390 ש"ח. 
  3 מפגשים בחודש קלנדרי - 330 ש"ח. 
  2 מפגשים בחודש קלנדרי - 240 ש"ח. 
  כל מפגש סריגה אחר = 130 ש"ח לכל מפגש, ללא תלות בכמות המפגשים בחודש.

 5. שינוי מועד מפגש / י סריגה
  ניתן לשנות מועד מפגש סריגה בהודעה בכתב בווטסאפ עד 7 ימי עסקים לפני מועד המפגש באותו חודש קלנדרי.
  במקרה זה לא יינתן החזר כספי ויתואם מועד מפגש חלופי, בהתאם ללוח הזמנים הפנוי בסטודיו באותו חודש קלנדרי.

 6. ביטול מפגש / י סריגה
  ניתן לבטל מפגש בהודעה בכתב בווטסאפ עד 7 ימי עסקים לפני מועד המפגש המתוכנן. במקרה זה יינתן החזר כספי תוך 7 ימי עסקים לאחר חישוב מחדש של כמות המפגשים אליהם הגעת, בהתאם למפורט בסעיף 4, והפחתת 30 ש"ח דמי טיפול
  לדוגמא: אם נרשמת ושלמת בגין 4 מפגשים 390 ₪, ובפועל הגעת ל- 2 מפגשים ובטלת 2 מפגשים, יתבצע חיוב כאילו נרשמת ל 2 מפגשי בחודש 240 ₪ ויינתן החזר לפי 390-240 = 150 ₪. מסכום זה ינוכו 30 ש"ח דמי טיפול.

 7. סטודיו מלכישוארט רשאי לבטל מפגש/י סריגה. במקרה זה, יוחזר תשלום יחסי תוך 7 ימי עסקים או תינתן אפשרות להירשם למפגש חליפי בהתאם להעדפתכם.

 8. תכולת מפגשי הסריגה
  בכל מפגש תסרג דוגמה אחת חדשה בלבד בתיאום מראש.
  הרישום למפגשים אינו כולל תמיכה לאחר קיום המפגש.
  דוגמאות בתשלום ירכשו על ידי הלקוח.

 9. חומרים
  ניתן לרכוש חומרים בסטודיו או להגיע עם חומרים שנרכשו במקום אחר.


מועדי המפגשים

מפגשי סריגה בוקר ימים ב-ה   930-1230

מפגשי סריגה ערב  יום ד       1700-2000

לפרטים - אני פה :) 0542277107 

bottom of page